17 ноября 2009

Верховно(з)радовское

Принято сразу два мега закона - 404й и про відчуження землі.

Если с 404й просто - привет TOR сети и VPN / SSL прокси,

то  с відчуженням интереснее:

Верховна Рада подолала вето президента на закон про відчуження приватних земельних ділянок для суспільних потреб.

За проголосувало 326 депутатів.

Президент у своїх зауваженнях вказував, що в законі не створено реального механізму захисту прав приватного власника при відчуженні землі.

За концепцією Закону органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

При цьому визначено перелік суспільних потреб, для яких зазначені органи мають право прийняти рішення про викуп зазначених об'єктів.

а) забезпечення національної безпеки та оборони;
б) будівництво та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто- та газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, нафтових та газових терміналів, електростанцій та об’єктів, необхідних для їх експлуатації);
в) розміщення дипломатичних і прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій;
г) будівництво та обслуговування гірничодобувних підприємств, що експлуатують родовища корисних копалин загальнодержавного значення;
ґ) будівництво та обслуговування промислових та інших підприємств, що мають стратегічне значення для розвитку регіону;
д) будівництво захисних гідротехнічних споруд;
е) будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації;
є) створення міських парків, будівництво майданчиків відпочинку, стадіонів та інших об’єктів загального користування;
ж) розміщення будівель і споруд органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
з) розміщення будівель, споруд та інших виробничих об’єктів державної та комунальної власності, у тому числі тих, що призначені для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
и) розташування об’єктів природно-заповідного фонду.

У разі неотримання протягом одного року згоди власника земельної ділянки зазначені об'єкти можуть бути примусово відчужені у державну чи комунальну власність.


Комментариев нет:

Архив блога

What to do?

Problem:
you have site designed in a dark theme, saying dark background, white font.
By default google toolbar autocomplete cracks html for inputs or selects containg "email" "name" "address" and other buzzwords and changes background to yellow. As a result when visitor fills form, he enters text as white on yellow and can not easy validate his input
What to do?

Таги

Followers

item http://www.voronenko.com/2009/11/blog-post_17.html