27 декабря 2005

автомобильное, 1217


Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 29 листопада 2005 року N 1083

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2005 р. за N 1529/11809

З метою підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ у сфері адміністративної юрисдикції та економії коштів, які використовуються для виготовлення бланків протоколів про адміністративні правопорушення, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу МВС України від 22.10.2003 N 1217 "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2003 року за N 974/8295 (далі - Наказ) (зі змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 4 наказу слова "та їх копій" виключити.

1.2. У пункті 2.1 Інструкції з організації провадження та діловодства у справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої Наказом (далі - Інструкція), слова "і вручає йому копію протоколу" виключити.

1.3. Пункт 2.1 Інструкції доповнити абзацом другим такого змісту:

"Копія протоколу видається правопорушнику за його вимогою в підрозділі ДАІ". У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

1.4. Додаток 1 до Інструкції (у редакції наказу МВС України від 31.12.2004 N 1664) викласти в новій редакції, що додається.

2. ДРЗ (Шевченко Г. О.) МВС України забезпечити виготовлення протоколів про адміністративне правопорушення.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра полковника міліції Рудіка В. М.

4. Наказ надіслати за належністю.


Міністр
Ю. В. Луценко

//
from
http://www.bmwua.net/saiphorum/read.php?f=1&i=103808&t=103808

Комментариев нет:

Архив блога

What to do?

Problem:
you have site designed in a dark theme, saying dark background, white font.
By default google toolbar autocomplete cracks html for inputs or selects containg "email" "name" "address" and other buzzwords and changes background to yellow. As a result when visitor fills form, he enters text as white on yellow and can not easy validate his input
What to do?

Таги

Followers

item http://www.voronenko.com/2005/12/1217.html